Học lái Xe Nâng, Cấp Chứng Chỉ Xe Nâng Toàn Quốc

⇒ Học lái Máy Xúc, Cấp Chứng Chỉ Máy Xúc Toàn Quốc

⇒ Tuyển sinh Thợ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Thợ Hàn Toàn Quốc

Tuyển sinh Thợ Điện, Cấp Chứng Chỉ Thợ Điện Toàn Quốc

⇒ Học lái Máy Cẩu, Cấp Chứng Chỉ Máy Cẩu Toàn Quốc

⇒ Học lái Máy Đào, Cấp Chứng Chỉ Máy Đào Toàn Quốc

Học lái Máy Lu, Cấp Chứng Chỉ Máy Lu Toàn Quốc

Đào tạo Máy Vận Thăng, Cấp Chứng Chỉ Máy Vận Thăng Toàn Quốc

Đào tạo máy Khoan Cọc Nhồi, Cấp Chứng Chỉ Máy Khoan Cọc Nhồi Toàn Quốc

Đào tạo thiết bị Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Máy Công Trình Toàn Quốc

Đào tạo vận hành Máy Ép Cọc, Cấp Chứng Chỉ Máy Ép Cọc Toàn Quốc

⇒ Học lái Máy Cạp Tường, Cấp Chứng Chỉ Máy Cạp Tường Toàn Quốc

⇒ Đào tạo vận hành Máy Nén Khí, Cấp Chứng Chỉ Máy Nén Khí Toàn Quốc

⇒ Học lái Máy Nâng Hạ, Cấp Chứng Chỉ Máy Nâng Hạ Toàn Quốc

Đào tạo vận hành Máy Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Máy Áp Lực Toàn Quốc

⇒ Học lái Máy Cày, Cấp Chứng Chỉ Máy Cày Toàn Quốc

Đào tạo vận hành  Thiết Bị Nâng, Cấp Chứng Chỉ Thiết Bị Nâng Toàn Quốc

Đào tạo vận hành Thiết Bị Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Thiết Bị Áp Lực Toàn Quốc

Đào tạo Thợ Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Thợ Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Công Nghệ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Thợ Công Nghệ Hàn Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Cơ Khí, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cơ Khí Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Cấp Thoát Nước, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cấp Thoát Nước Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Nề Hoàn Thiện, Cấp Chứng Chỉ Thợ Nề Hoàn Thiện Toàn Quốc

 Đào Tạo Thợ Cốt Thép, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cốt Thép Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Sắt, Cấp Chứng Chỉ Thợ Sắt Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Nhôm Kính, Cấp Chứng Chỉ Thợ Nhôm Kính Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo, Cấp Chứng Chỉ Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Thợ Bê Tông Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Trạm Trộn Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Thợ Trạm Trộn Bê Tông Toàn Quốc

 Đào Tạo Thợ Lắp Đặt Ống Công Nghệ, Cấp Chứng Chỉ Thợ Lắp Đặt Ống Công Nghệ Toàn Quốc